لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

شایان خوش‌ترکیب

عضو انجمن دی‌ام‌دی یوسرن

1301 یادگیرنده

116 میکروآموزش

امتیاز 4.7 از 274 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

دانشجوی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو انجمن دندان‌پزشکی یوسرن

تدریس مطالب مرتبط با دروس پزشکی و دندان‌پزشکی به دانشجویان و فعالان سایر رشته های مرتبط

تولید محتوای مرتبط با رشته دندان‌پزشکی

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس