لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

شایان خوش‌ترکیب

عضو انجمن دی‌ام‌دی یوسرن

1493 یادگیرنده

116 میکروآموزش

امتیاز 4.6 از 438 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

دانشجوی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو انجمن دندان‌پزشکی یوسرن

تدریس مطالب مرتبط با دروس پزشکی و دندان‌پزشکی به دانشجویان و فعالان سایر رشته های مرتبط

تولید محتوای مرتبط با رشته دندان‌پزشکی

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس