لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰
بیماری‌های زنان

بیماری‌های زنان

در بیماری‌های زنان، دانشجویان و پزشکان به خاطر حجم مطالب نیاز به مرور رفرنس‌‌های پزشکی دارند که این امر بسیار وقت‌گیر است. این دوره به صورت بالینی با همکاری گروه اطبا تهیه شده و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمام مطالب بیماری‌های زنان را به صورت جامع و فراگیر به شما یاد دهد.


7 ساعت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
بیماری‌های زنان

بیماری‌های زنان

(7 بازخورد)

در بیماری‌های زنان، دانشجویان و پزشکان به خاطر حجم مطالب نیاز به مرور رفرنس‌‌های پزشکی دارند که این امر بسیار وقت‌گیر است. این دوره به صورت بالینی با همکاری گروه اطبا تهیه شده و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمام مطالب بیماری‌های زنان را به صورت جامع و فراگیر به شما یاد دهد.

پرایم
بیماری‌های زنان
علوم پزشکی
بیماری‌های زنان

پلفترم آموزشی اطبا

پلفترم آموزشی اطبا

7 ساعت

۲۵۰,۰۰۰ تومان

این دوره چه کمکی به من می‌کنه؟

دکتر شهبازیان و دکتر زمان‌پور از بهترین اساتید سطح کشور، بیماری‌های زنان را در این دوره تدریس می‌کنند. در این دوره علاوه بر بیماری‌ها، داروها و معاینات نیز مورد بحث قرار می‌گیرند. این دوره برای آمادگی آزمون‌های پره‌انترنی و دستیاری مناسب می‌باشد و همچنین پزشکان فارغ‌التحصیل نیز می‌توانند برای مرور مباحث بیماری‌های زنان از این دوره استفاده کنند.

ویژگی‌های برجستۀ این آموزش

تدریس توسط متخصص برجسته

استفاده از روش آموزشی منحصر به فرد

آموزش کاملا کاربردی و عملیاتی

نظارت و پشتیبانی کامل دوره توسط لینوم

بررسی کیس‌های مرتبط

برگزار‌شده توسط گروه اطبا

دوره‌های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما
امتیاز این آموزش

4.3

7 بازخورد
71 %
14 %
0 %
0 %
14 %

تجربۀ دانشجویان