لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

معاینات بالینی (دکتر ژیان و وقار)

معاینات بالینی (دکتر ژیان و وقار)

معاینه بخش حیاتی از پزشکیه که به پزشکان کمک می‌کنه بیماری‌ها رو تشخیص بدن. دوره معاینات بالینی لینوم با تمرینات عملی و کیس‌های بالینی، روش‌های صحیح انجام معاینات بالینی رو به دانشجویان پزشکی آموزش می‌ده و مهارت‌های تشخیص بیماری‌ها رو در معاینات مختلف تقویت می‌کنه.


4 ساعت
۶۸۵,۰۰۰
۴۸۹,۰۰۰ تومان
معاینات بالینی (دکتر ژیان و وقار)

معاینات بالینی (دکتر ژیان و وقار)

(37 بازخورد)

معاینه بخش حیاتی از پزشکیه که به پزشکان کمک می‌کنه بیماری‌ها رو تشخیص بدن. دوره معاینات بالینی لینوم با تمرینات عملی و کیس‌های بالینی، روش‌های صحیح انجام معاینات بالینی رو به دانشجویان پزشکی آموزش می‌ده و مهارت‌های تشخیص بیماری‌ها رو در معاینات مختلف تقویت می‌کنه.

کارگاه ضبط‌شده
معاینات بالینی (دکتر ژیان و وقار)
علوم پزشکی
معاینات بالینی (دکتر ژیان و وقار)

مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران

مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران

4 ساعت

۶۸۵,۰۰۰

۴۸۹,۰۰۰ تومان

این دوره چه کمکی به من می‌کنه؟

آشنایی با روش درست انجام هر یک از معاینات بالینی برای هر پزشک امری ضروری است. معاینه می‌تواند به شما کمک کند حتی در شرایطی که دسترسی به پاراکیلینیک و امکانات کافی ندارید هم تشخیص‌های درست مطرح کنید و اقدامات لازم برای بیماران را به درستی انجام دهید. کارگاه معاینات بالینی لینوم با همکاری مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان دانشکدۀ علوم پزشکی دانشگاه تهران و اساتید برتر رشتۀ داخلی تهیه شده و به دانشجویان رشته پزشکی کمک می‌کند با معاینات مرتبط با بیماری‌های داخلی آشنایی پیدا کنند. در این کارگاه نحوۀ انجام تمامی معاینات روی بیمارنما آموزش داده شده و دانشجویان با شیوۀ صحیح انجام معاینات مربوط به هر یک از ارگان‌های داخلی بدن انسان آشنایی کامل پیدا می‌کنند. این مجموعه شامل معاینات کامل شکم، ریه، قلب، نورولوژی و غیره می‌باشد. در هر بخش تمامی جزئیات معاینه از مشاهده تا سمع به طور کامل پوشش داده شده و به معاینات اختصاصی هر بیماری نیز به طور جدا پرداخته شده است. اساتید دوره با بیان کیس‌های بالینی متعدد و استفاده از معاینه در تشخیص بیماری این کیس‌ها به دانشجویان کمک می‌کنند تا در کنار یادگیری معاینات، بیماری‌های مرتبط با هر معاینه را نیز فرا بگیرند.

ویژگی‌های برجستۀ این آموزش

اعطای مدرک پایان دوره توسط برگزارکننده

تدریس توسط متخصص برجسته

استفاده از روش آموزشی منحصر به فرد

آموزش کاملا کاربردی و عملیاتی

نظارت و پشتیبانی کامل دوره توسط لینوم

برگزار‌شده توسط دانشگاه تهران

مدرس دوره

مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، با هدف تربیت دانشجوی پژوهشگر، همواره به دنبال ایجاد فرآیندهای متنوعی در راستای آموزش بوده و از ابتدا کارگاه‌های آموزشی منظم و باکیفیتی برگزار کرده‌است. این مرکز حداقل حدود 8400 جلسه کارگاه (42 هزار ساعت) در طی بیست سال گذشته برگزار کرده‌است که این کارگاه‌ها در حیطه‌های متنوع علوم پزشکی دسته‌بندی می‌شوند.

دوره‌های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما
امتیاز این آموزش

4.7

37 بازخورد
83 %
10 %
2 %
0 %
2 %

تجربۀ دانشجویان