لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

پارکینسون - بخش دوم

ویدیو

دارو و درمان

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

دارو و درمان
علوم پزشکی
دارو و درمان

سید مهراد رضوی

10 ساعت

۱۷۹,۰۰۰ تومان

دارو و درمان
علوم پزشکی
دارو و درمان

سید مهراد رضوی

10 ساعت

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
اصول کلی

بخش رایگان

بخش دوم:
اختلالات قلبی عروقی

8 ویدیو

بخش سوم:
اختلالات تنفسی

2 ویدیو

۱

آسم

آزمونک :17 دقیقه
۲

COPD

آزمونک :12 دقیقه
بخش چهارم:
اختلالات دستگاه گوارش

2 ویدیو

۲

PUD - قسمت دوم

آزمونک :15 دقیقه
بخش پنجم:
اختلالات پوستی

3 ویدیو

۲

آکنه - قسمت دوم

آزمونک :10 دقیقه
۳

پسوریازیس

آزمونک :17 دقیقه
بخش ششم:
اختلالات مفصلی

2 ویدیو

بخش هفتم:
اختلالات اندوکرین

2 ویدیو

۲

دیابت - بخش دوم

آزمونک :12 دقیقه
بخش هشتم:
اختلالات نورولوژیک و اعصاب و روان

9 ویدیو

۲

پارکینسون - بخش دوم

آزمونک :12 دقیقه
۴

تشنج - بخش دوم

آزمونک :10 دقیقه
۶

افسردگی - بخش دوم

آزمونک :14 دقیقه
۷

اضطراب

آزمونک :17 دقیقه
۹

دوقطبی - بخش دوم

آزمونک :13 دقیقه
بخش نهم:
بیماری های عفونی

7 ویدیو

بخش دهم:
اختلالات هماتولوژیک

1 ویدیو

۱

آنمی

آزمونک :16 دقیقه
بخش یازدهم:
نارسایی کلیوی

2 ویدیو