لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

فراخوانی و ذخیره فایل ها در نرم افزار labview

ویدیو

لب ویو (LabVIEW)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

لب ویو (LabVIEW)
نرم‌افزاری
لب ویو (LabVIEW)

ساحل ربیعی

ساحل ربیعی

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

لب ویو (LabVIEW)
نرم‌افزاری
لب ویو (LabVIEW)

ساحل ربیعی

ساحل ربیعی

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
مروری بر نرم‌افزار

بخش رایگان

بخش دوم:
کار با نرم‌افزار

7 ویدیو

بخش سوم:
ابزارهای گرافیکی

6 ویدیو