لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

اصول پایه فارماکولوژی بخش دوم

ویدیو
جامع داروسازی
علوم پزشکی
جامع داروسازی

گروه مدرسین پزشکی

29 ساعت

۴۴۴,۰۰۰ تومان

جامع داروسازی
علوم پزشکی
جامع داروسازی

گروه مدرسین پزشکی

29 ساعت

۴۴۴,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

آزمونک:

محتوای دوره

بخش اول:
اصول پایه فارماکولوژی

بخش رایگان

بخش دوم:
داروهای سیستم اتونوم

7 ویدیو

بخش سوم:
داروهای قلبی عروقی

8 ویدیو

بخش چهارم:
داروهایی با اثرات مهم بر عضلات صاف

1 ویدیو

بخش پنجم:
داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی

8 ویدیو

بخش ششم:
داروهای مورد استفاده در بیماری‌های خونی، التهابی و نقرس

4 ویدیو

بخش هفتم:
داروهای موثر بر سیستم اندوکراین

8 ویدیو

بخش هشتم:
داروهای شیمی درمانی

16 ویدیو

۵

آمینوگلیکوزیدها

آزمونک :14 دقیقه
۸

داروهای ضد قارچ

آزمونک :16 دقیقه
۱۳

داروهای ضد کرم

آزمونک :11 دقیقه
۱۶

ایمونوفارماکولوژی

آزمونک :14 دقیقه
بخش نهم:
داروهای مورد استفاده در اختلالات گوارشی

2 ویدیو

بخش دهم:
سم‌شناسی - فلزات سنگین

4 ویدیو

بخش یازدهم:
سم‌شناسی - آزمون‌های سمیت حیوانی

2 ویدیو

بخش دوازدهم:
سم‌شناسی - توکسیکوکینتیک

1 ویدیو

۱

توکسیکوکینتیک

آزمونک :10 دقیقه
بخش سیزدهم:
هیدروکربن

بخش رایگان

۱

مقدمات هیدروکربن

آزمونک :22 دقیقه
۲

هیدروکربن

آزمونک :16 دقیقه
۳

موم و چربی

آزمونک :8 دقیقه
بخش چهاردهم:
کربوهیدرات

4 ویدیو

۱

مقدمات کربوهیدرات

آزمونک :13 دقیقه
۲

الیاف های گیاهی

آزمونک :9 دقیقه
۴

موسیلاژها

آزمونک :13 دقیقه
بخش پانزدهم:
ترکیبات فنولی

8 ویدیو

بخش شانزدهم:
اسانس و رزین

5 ویدیو

بخش هفدهم:
ترکیبات ساپونینی و گلیکوزید‌های قلبی

1 ویدیو

۱

ترکیبات ساپونینی

آزمونک :16 دقیقه
بخش هجدهم:
ترکیبات ایزوپرنوئیدی متفرقه

3 ویدیو

بخش نوزدهم:
گلیکوزید های متفرقه

2 ویدیو

۱

گلیکوزید های متفرقه

آزمونک :15 دقیقه
۲

گلیکوزید های قلبی

آزمونک :15 دقیقه
بخش بیستم:
آلکالوئیدها

4 ویدیو

بخش بیست‌ویکم:
اصول کلی دارو و درمان

بخش رایگان

بخش بیست‌ودوم:
اختلالات قلبی عروقی

8 ویدیو

بخش بیست‌وسوم:
اختلالات تنفسی

2 ویدیو

۱

آسم

آزمونک :17 دقیقه
۲

COPD

آزمونک :12 دقیقه
بخش بیست‌وچهارم:
اختلالات دستگاه گوارش

2 ویدیو

۲

PUD - قسمت دوم

آزمونک :15 دقیقه
بخش بیست‌وپنجم:
اختلالات پوستی

3 ویدیو

۲

آکنه - قسمت دوم

آزمونک :10 دقیقه
۳

پسوریازیس

آزمونک :17 دقیقه
بخش بیست‌وششم:
اختلالات مفصلی

2 ویدیو

بخش بیست‌وهفتم:
اختلالات اندوکرین

2 ویدیو

۲

دیابت - بخش دوم

آزمونک :12 دقیقه
بخش بیست‌وهشتم:
اختلالات نورولوژیک و اعصاب و روان

9 ویدیو

۲

پارکینسون - بخش دوم

آزمونک :12 دقیقه
۴

تشنج - بخش دوم

آزمونک :10 دقیقه
۶

افسردگی - بخش دوم

آزمونک :14 دقیقه
۷

اضطراب

آزمونک :17 دقیقه
۹

دوقطبی - بخش دوم

آزمونک :13 دقیقه
بخش بیست‌ونهم:
بیماری های عفونی

7 ویدیو

بخش سی‌ام:
اختلالات هماتولوژیک

1 ویدیو

۱

آنمی

آزمونک :16 دقیقه
بخش سی‌ویکم:
نارسایی کلیوی

2 ویدیو