لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

سید حسین سراجی

دانشجوی ممتاز پزشکی

503 یادگیرنده

43 میکروآموزش

امتیاز 4.2 از 93 بازخورد

استاد

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس