لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

سید حسین سراجی

دانشجوی ممتاز پزشکی

134 یادگیرنده

43 میکروآموزش

امتیاز 5.0 از 3 بازخورد

استاد

بازخورد یادگیرندگان مدرس