لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

علیرضا نوروزی

رتبۀ برتر علوم پایه

504 یادگیرنده

41 میکروآموزش

امتیاز 4.4 از 48 بازخورد

استاد

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس